Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Discgolf
» Introduktion
» Historik
» Regler
» PDGA
» PDGA-sanktionering
» Spelarprofiler
» Speltips
  Grepp
  Utkast
  Inspel och andra kast
  Puttning
  Rollers
  Fotisättning
  Discens flykt
  Spela i vind
  Spela i regn
  Det mentala spelet
  Träning
  Hur man tävlar
  Vett och etikett
  Ord och begrepp
  Video
Speltips — Video

Här finns videoklipp för dig som vill kunna se hur olika kast utförs, och för att få lite tekniktips. Tack till Mats Hummel som filmade och Patrik Eriksson, Peter Bygde, Ragna Bygde, Mats Löf och Jonas Löf som medverkade.


Grepp
Modifierat forkgrip
Så här kan man greppa discen vid ett modifierat forkgrip.Powergrip 1
Här är en variant av powergrip där två fingrar hålls in mot discens innerkant.Powergrip 2
Här är en variant av powergrip där tre fingrar hålls in mot discens innerkant.Powergrip 3
Här är en variant av powergrip där fyra fingrar hålls in mot discens innerkant.Tumkastgrepp
Så här greppar man för ett tumkast. Tummen in under kanten och övriga fingrar ovan discen. Vanligtvis har man en trubbigare disc när man kastar backspinnkast.Longrange- och midrangekast
Långt driverkast
Filmen visar ett långt kast med en driver, kastlängden är ca 120 meter.Långt driverkast (från sidan)
Samma kast som ovan filmat från sidan.


Medellångt driverkast
Filmen visar ett medellångt driverkast, kastlängd är ca 100 meter.Midrangekast
Här är ett exempel på ett midrangekast. Används på medellånga kast med midrangediscar som är mer lättmanövrerade, både i vinkel och längd, jämfört med driverdiscar.Midrangekast
Samma kast som ovan filmat från sidan.Puttar
Putt
En vanlig kort putt.Hård putt
En vanlig lite hårdare putt.Långputt
Puttar på ungefär 10 meter och längre brukar kallas långputtar. Dessa kräver oftast en lite annan teknik, där hela kroppen används mer. Denna putten är desvärre lite låg och träffar korgkanten.Positiv putt
Ett kast som är vinklat med främre delen av discen lutad uppåt kallas ett positivt kast. Positiva kast kan vara bra i vissa lägen men beter sig annorlunda i med- och motvind. I medvind sjunker discen snabbare än normalt och i motvind stiger discen snabbare än normalt.Negativ putt
Ett kast som är vinklat med främre delen av discen lutad nedåt kallas ett negativt kast. Negativa kast kan vara bra i vissa lägen men beter sig annorlunda i med- och motvind. I medvind tappar inte discen höjd som i vindstilla, och i motvind sjunker discen snabbare än normalt.Fallande putt
När man puttar på ett avstånd som är 10 meter eller kortare från putten måste man stå kvar efter kastet tills dessa att full balans har uppvisats. Så här får man alltså inte göra!Spott
Putt som flyger rakt in i kedjorna men som ”spottas” ut igen av korgen. Beror oftast på att man puttar för hårt.Straddle
Putt-teknik där man står bredbent och ”hämtar” mellan benen. Fungerar bäst på lite kortare puttar.Fotisättning och markering
Markering
Man markerar sitt läge genom att lägga markeringsdiscen mot den kastade discens kant i riktning mot korgen, därefter tar man bort sin disc.Fotisättning marker
Placera den stödjande foten bakom markeringsdiscen, foten får inte nudda markeringsdiscen förrän efter discen är kastad.Fotisättning 30 cm
Upp till 30 cm bakom markeringsdiscen är det godkänt att placera foten.Markeringsdisc
Man kan använda sin egen kastade disc som markering, istället för att lägga en markering framför. Detta innebär att man kommer ca 2 dm längre från korgen, men ibland kan detta vara önskvärt och på längre kast har längdskillnaden ingen betydelse, det snabbar dessutom upp spelet.Flyktbanor
Hyzer
Vid ett hyzerkast med backhand (för högerhänt spelare) vinklas den yttre delen av discen ner. Discen flyger sedan med vänsterdelen nedåt under hela flykten vilket leder till att discen svänger vänster.Anhyzer
Ett kast som börjar med en lutning upp åt vänster när discen släpps för högerhänta backhandkastare. Detta gör att flykten går i en högerkurva. Kastet på filmen håller högerkurvan under hela flykten.Hyzer S-kurva med driver
En driver som börjar med hyzervinkel och övergår i anhyzervinkel. Discen flyger alltså först till vänster och sedan till höger när vinkeln övergår till anhyzer.Hyzer S-kurva midrange
S-kurva med midrangedisc. Innebär oftast en kraftigare högerkurva på slutet av flyktbanan jämfört med motsvarande kast med en driver.Anhyzer S-kurva
S-kurva som börjar med en anhyzervinkel och avslutas med hyzervinkel. Görs bäst med en överstabil disc, gärna en driver.Dubbel S-kurva
Filmen visar ett driverkast som börjar med en hyzerkurva som övergår till en anhyzerkurva och avslutas med en hyzerkurva. Görs enklast med en understabil driver.Övriga kast
Forehandinspel
Kast med forehandgrepp kan vara bra att kunna i besvärliga lägen.Tumkast
Detta kast är bra då enda vägen till korg är över hinder. Man kastar som ett högt hyzerkast, men istället håller man discen upp&ner. Discen flyger relativt lättkontrollerat och släpps med vertikal vinkel och landar likaså med vertikal vinkel. Fungerar dåligt på sluttande mark då discen lätt börjar att rulla efter landningen.Bouncekast
Ovanligt kast som kan användas då man vill kasta under ett hinder. Fungerar bäst på kast mellan 10-20 meter. En större disc bouncar bättre än en liten.Skipinspel
Backhandinspel med överstabil disc, gärna driver, som lätt skippar då discen landar med hyzervinkel. Användbart då man vill kasta lågt och svänga vänster på säkert avstånd från trädgrenar.Upp-och-ner-kast
Kast där man har forehandfattning och kastar discen ovan huvudet och där discen flyger och landar upp och ner.Backhandroller
För längre rollerkast passar backhandrollern bra. Användbart om marken är slät och jämn. Ett bra sätt att undvika trädgrenar som finns i normal kasthöjd på fairway.


Backhandroller
Samma kast som ovan sett från sidan.Forehandroller
Kast som rullar är bra då man vill undvika hinder i luften. Kräver dock en förhållandevis jämn och hinderfri markyta. Här används en roller med forehandfattning.Annons
innovastore.se
powergrip.fi - Nätbutik för Discgolf
annons