Svenska English
Startsidan Discgolf Discar Nyheter Artiklar Tävlingar Banor Länkar Forum
Discgolf
» Introduktion
» Historik
» Regler
» PDGA
» PDGA-sanktionering
» Spelarprofiler
» Speltips
Kalle Arnby i Scandinavian Open 2008
Kalle Arnby i Scandinavian Open 2008
Camilla Jernberg och Kalle Arnby vann sina klasser i Västervik 2010
Camilla Jernberg och Kalle Arnby vann sina klasser i Västervik 2010
PDGA-sanktionering
Aktiviteterna för att PDGA-sanktionera tävlingar gjordes om 2015 och mycket av nedanstående gäller inte längre. Vi kommer inte uppdatera detta utan hänvisar istället till:
http://www.frisbeesport.se/Discgolf/Tavlingsinformation/PDGA-sanktionering/
där informationen uppdateras fortlöpande.


Innan tävlingen
Om du ska PDGA-sanktionera er tävling ska du fylla i dokumentet "PDGA International sanctioning agreement" som du finner på www.pdga-europe.com. I detta dokument ser du vad som behöver vara med från arrangörens sida och hur mycket det kostar att sanktionera tävlingen. Du bör samtidigt se till att banan där tävlingen spelas finns registrerad i PDGA course directory då du måste referera till denna banan när du slutrapporterar efter tävlingen.

Skicka sen dokumentet med epost till svenska frisbeesportförbundet. Kontaktinformation till förbundet finner du på www.frisbeesport.se. Förbundet vidarbefodrar din ansökan till PDGA. Anmälningsavgiften för tävlingen betalas till förbundet — bankgiro 5716-3214, betalningsmottagaren är Svenska Frisbeesportförbundet — det räcker att i betalningen ange vilken tävling som avses.

PDGA:s tävlingskalender
Det är bra att skicka denna ansökan så fort som möjligt så tävlingen hinner synas i god tid både i PDGA:s och Discgolfswedens tävlingskalender. Tänk på att många spelare planerar sina tävlingar och resor långt i förväg så det är positivt ju tidigare tävlingen finns registrerad.

Innan du väljer vilken typ av sanktionering du ska söka, läs dokumentet "Guide to PDGA Europe and PDGA EuroTour"pdga-europe.com. Här kan du läsa vad skillnaderna är mellan de olika sanktioneringarna. Notera att det är skillnad på en EuroTour Event och en EuroChallenge. Både EuroTour Event och EuroChallenge har A- och B-tier (men med olika krav) och EuroChallenge har även C-tier. Tävlingar på den nationella touren i Sverige är oftast EuroChallenge B-tier, mindre endagstävlingar är oftast EuroChallenge C-tier.

Excelarket NT-ekonomi.xls har utformats för att hjälpa till både med ekonomi och prisstegar vid PDGA-sanktionerade tävlingar på EuroChallenge tour. Fyll i de gula fälten så automatgenereras resterande fält. Excelarket PDGA-prisstege.xls finns för den som endast behöver hjälp med att utforma en korrekt prisstege.Under tävlingen
Att registrera rundorna på PDGA under tävlingen är inte nödvändigt, men då det är positivt att publicera tävlingsresultaten online snarast innebär det väldigt lite merjobb att även/istället resultatrapportera på PDGA. Om ni resultatrapporterar på PDGA kommer rundornas resultat även få en preliminär PDGA-rating vilket uppskattas av många spelare.

När PDGA har behandlat er inledande ansökan om PDGA-sanktionering får ni ett svar via epost från PDGA. Detta mail är en bekräftelse på att tävlingen är upplagd i PDGA:s tävlingskalender. Mailet innehåller även de inloggningsuppgifter ni ska använda för att administrera tävlingen och för att ladda upp rundornas resultat. Om ni inte fått detta mail kan ni kontakta Tour Manager som finns listad på http://www.pdga.com/contact.

Att sköta resultathanteringen i ett kalkylprogram som Excel är en god idé. Dels kan Excel spara ner resultaten som html (om ni vill publicera eller arkivera resultaten internt), och dels kan ni med ett rätt skapat Excelark väldigt lätt överföra resultaten till PDGA.

När ni skapar ert Excelark, se då till att följande kolumner finns med:
– PDGA-nummer,
– förnamn,
– efternamn,
– klass,
– runda (en kolumn per runda/final), och
– prispengar (i USD).

Välj kolumnrubriker

Notera att för- och efternamn är två skilda kolumner. Ni kan ha fler kolumner att ni vill, men lägg då dessa kolumner efter ovanstående kolumner för om ni har ovanstående kolumner bredvid varandra räcker det att markera dessa kolumner i Excel, kopiera dem, och klistra in i PDGA. Det kommer då ta max 1 minut att resultatuppdatera PDGA.

Klasserna förkortas med tre bokstäver. Vilka klasser som är tillåtna och deras förkortningar finner du i TD-rapporten som behandlas under nästa rubrik.

När ni sen loggar på PDGA, klicka först på knappen "Add Layout" för att registrera en course layout för varje slinga ni spelat (oftast en slinga för rundorna och därefter en slinga för semifinal/final).

Därefter klickar du på Upload i menyn och kopierar in resultaten från Excel på samma sätt som du ser bilden till höger. Här sätter du rubriker på kolumnerna på ditt Excelark och därefter laddas resultaten upp.


Byt slinga på finalrundorna
Notera! Glöm inte att klicka på Ratings och därefter på Finals. Här vill du byta till finalslingan för finalspel (om finalslingan är annorlunda), om du inte ändrar detta kommer resultaten bli konstiga. Anvisningar för hur du korrigerar felaktig parsättning.

Kanske har 18-hålsslingan ett banpar på 54 medan niohålsslingan i finalen har par 27. Om du inte ändrar slingan för finalspelet kommer spelare som spelat denna på 30 kast (+3) listas som att de gått på -24, vilket gör totalställningen aningen missvisande.Efter tävlingen
Efter evenemanget ska tävlingen rapporteras mer i detalj, detta gör du med en TD-rapport (PDGA TD Report form) och även detta finner du på pdga-europe.com. Tävlingar som är B- och C-tier har en månad på sig att lämna in en komplett TD-rapport, men vänta inte för länge. Om du väntar riskerar du att missa nästa rating-uppdatering på PDGA och spelarna kommer få vänta någon månad extra innan de kan tillgodogöra sig ratingen från er tävling. När nästa rating-uppdatering äger rum ser du på www.pdga.com/faq/ratings/when-updated.

Den första fliken i rapporten — Instructions — innehåller anvisningar för hur rapporten ska fyllas och under avsnittet Reporting to PDGA hittar du de epostadresser som den färdigställda TD-rapporten ska skickas till.

Även TD-rapporten är lättare att fylla i om du nyttjade de ovan nämnda kolumnerna i ditt Excelark, du kan då klistra in resultaten i detta ark och slipper dubbelarbete. I TD-rapporten ser du även vilka trebokstavskombinationer som nyttjas för att representera de olika klasserna som open (MPO), dam (FPO), osv — samma förkortningar ska användas när du resultatrapporterar ovan på PDGA.


TD-rapport
När det gäller TD-rapporten, börja med att att fylla i resultaten (fliken Scores) inklusive prispengar, som valuta väljer du SEK.

Därefter går du till den första fliken Cover där du fyller i anmälningsavgift och lite annan information. Sist fyller du i flikarna Pro.Payout och Am.Jr.Payout. Ange här hur stor andel av deltagarna som fick prispengar, till exempel 25%.

Det är inte så vanligt att mindre tävlingar har sponsorpengar som betalas ut som prispengar, desto vanligare är det att klubben haft utgifter till exempel i form av scorekort och hyror. Om ni haft utgifter ange i så fall den totala utgiften som ett minusbelopp i fältet "Enter Added Cash (or deduction) here". Om ni däremot inkluderar extra prispengar (pengar som inte inkommit via anmälningsavgifter), ange ett positivt belopp. TD-rapporten kommer då inkludera detta belopp i den totala prissumman innan den föreslagna prisstegen presenteras. Excelarket NT-ekonomi.xls som nämns ovan hjälper till mer detaljerat med detta.

Till sist har vi fliken Event Info där du fyller i information om banan och tävlingen, det är denna information som ligger till grund för den slutgiltiga rating deltagarna får. Om du för musen över kolumnrubrikerna får du hjälp kring vad som ska fyllas i. Innan du fyller i detta bör er bana finnas registrerad i PDGA course directory, bannamnet i TD-rapporten ska överensstämma helt med namnet i i PDGA course directory. Du ska även fylla i hur lång banan är och om dessa avstånd är gissningar eller baserade på faktiskt mätningar.

När du har registrerat de slingor som spelats och vilka klasser som spelade slingorna följer några lättförstådda frågor. Du ska t ex ange om placeringar avgjorts med särspel — tänk på att förstaplatsen i PDGA-sanktionerade aldrig får delas, utan särspel måste tas bid för att kora en vinnare om förstaplatsen är delad efter finalen.

Rubriken Conditions är också relevant — om det har blåst mycket på någon av rundorna ska du ange detta. Rating-systemet på PDGA kommer då att särbehandla de olika rundorna och inte jämföra dem med varandra.

/Jonas Grundén

David Greenwell och Hasse Tegebäck<br/>
Kaptener för Team USA och Europe
David Greenwell och Hasse Tegebäck
Kaptener för Team USA och Europe


Annons
innovastore.se
powergrip.fi - Nätbutik för Discgolf
annons